Vi tilbyr et oppfriskningskurs for verneombud og andre som har grunnkurset fra tidligere, der vi gjennomgår nyheter innen bl.a. arbeidsmiljølov, roller og ansvar i HMS-arbeidet og systematisk HMS-arbeid.

Temaer på kurset:

  • Arbeidsmiljøloven med arbeidsgivers og arbeidstakers plikter
  • Arbeidsmiljøutvalg og verneombudets oppgaver
  • Fysiske arbeidsmiljøfaktorer
  • Personlig verneutstyr
  • Psykososialt arbeidsmiljø
  • Belastningsrisiko og ergonomi
  • Sykefraværsoppfølging
  • HMS/IK-system
  • Systematisk HMS- arbeid

 

Målgruppe: Dette er ikke lovpålagt, men er et tilbud til kunder som trenger påfyll, eller det er lenge siden var på kurs innen HMS.

Omfang: 4 timer

Gjennomføring: Åpent kurs evt. bedriftsinternt på bestilling

Kommende kurs i HMS