Målgruppe:

HMS-leder, verneombud, ansatte som utfører varme arbeider

Innhold:

  • Lovverk
  • Utvikling
  • Fakta
  • Kols
  • Støv
  • Varme arbeider
  • Stoffkartotek
  • Personlig verneutstyr
  • Risikovurdering av kjemikalier

 

Varighet:
Kurset tilpasses den enkelte virksomhet ift. varighet og innhold.

For mer informasjon og bestilling; bedriftshelsetjenesten@ringvollbht.no, eller tlf. 69 25 31 06

Kommende kurs i HMS