Målet med kurset er å gi deltagerne veiledning og praktiske råd til hvordan de ved hjelp av kost og fysisk aktivitet kan forebygge livsstilssykdommer og få en bedre hverdag.

Følgende temaer vil gjennomgås i teoridelen; motivasjon, kosthold, fysisk aktivitet, stress – avspenning, hjerte-karsykdommer, overvekt og diabetes.

Den fysiske delen vil bestå av kondisjon, styrke og avspenning/tøying. Deltagerne får oppskrifter og individuelt treningsprogram ved behov. Alle deltagere tilbys måling av blodtrykk, blodsukker, kolesterol og en kondisjonstest.

Omfang: Kurset består av 7 samlinger, hvor hver samling vil bestå av både teori og fysisk aktivitet. Kursprogrammet strekker seg over 3 måneder. De 3 første gangene møtes deltagerne hver uke. De 4 siste samlingene vil foregå over et lengre intervall, slik at deltagerne blir fulgt i lengre tid.

Gjennomføring: Bedriftsinternt

Kommende kurs i HMS