MediYoga – medisinsk yoga er en terapeutisk yogaform som tar utgangspunkt i opprinnelig yoga fra nord India og Tibet. MediYoga har blitt utviklet gjennom klinisk og terapeutisk arbeid med mennesker på flere hundre arbeidsplasser i Sverige siden begynnelsen av 1996. Dette er utviklet ut fra resultatene av hundrevis av vitenskapelige studier av ulike former for yoga over hele verden, bl.a. et voksende antall svenske studier på bl.a. Karolinska Institutet, Danderyds sjukhus og i Stockholms Universitets regi.

Hvorfor MediYoga?

  • Virker stressreduserende og hjelper deg til å takle utfordringer på en mer kreativ måte
  • Gir mentalt velvære og forbedrer din konsentrasjon, hukommelse og energinivå
  • Forebygger skader og sykdommer og gir bedre fysisk form
  • Gjør at spenninger og «vondter» i eventuelle områder kan slippe tak

 

Hva er MediYoga og passer det for meg?

  • Er en terapeutisk yogaform som passer for alle – krever ingen erfaring fra yoga tidligere
  • Øvelsene er rolige og det jobbes med langsomme bevegelser, konsentrasjon og pust
  • Øvelsene kan også gjøres sittende på stol men det er mest vanlig å utføre yoga på matte. Effekten er like god uavhengig av om man benytter stol eller matte
  • Fokus på avspenning og meditasjon i alle programmer

 

Hvem er instruktøren?

Sertifisert MediYoga instruktør med bakgrunn som spesialsykepleier og veileder med mange års erfaring fra helsevesenet.

Kommende kurs i HMS