Målgruppe:
HMS-leder, verneombud

Innhold:

  • Lovverk
  • Innføring i risikovurdering
  • Innføring i SJA (sikker jobb analyse)
  • Kartlegging av uønskede hendelser
  • Konsekvens- og sannsynlighetsvurdering
  • Handlingsplan
  • Sikkerhetsopplæring
  • Praktiske øvelser

 

Varighet:
Kurset tilpasses den enkelte virksomhet ift. varighet og innhold.

For mer informasjon og bestilling; bedriftshelsetjenesten@ringvollbht.no, eller tlf. 69 25 31 06

Kommende kurs i HMS