Målgruppe:

HMS-leder, verneombud, ansatte som utsettes for støy og/eller vibrasjoner.

Innhold:

  • Fakta om støy
  • Skadevirkninger av støy
  • Lovverk
  • Vernetiltak
  • Verneutstyr
  • Skadevirkninger av vibrasjoner
  • Lovverk
  • Risikovurdere vibrerende verktøy

 

Varighet:
Kurset tilpasses den enkelte virksomhet ift. varighet og innhold.

For mer informasjon og bestilling; bedriftshelsetjenesten@ringvollbht.no, eller tlf. 69 25 31 06

Kommende kurs i HMS