Kurset kan skreddersys til den enkelte virksomhet, med valg mellom ulike temaer som trekkes frem som viktigere enn andre alt etter hva arbeidets art består i. Noen temaer er viktige for alle, andre kan være aktuelle for noen arbeidssteder.

Overordnet for å sette fokus på vold, trusler i hverdagen:

  • Hva snakker vi egentlig om?
  • Snakker vi om det samme?
  • Hvordan forebygge?
  • Hva gjøre ved hendelser?
  • Hva gjør hendelser med oss??
  • Hvem kan hjelpe?

 

Kurset er delt inn i tre deler;

Del 1: Vold, trusler, definisjoner, lovverk, risikovurdering
Del 2: Grensesetting
Del 3: Hva gjør man ved vold/trusler? Hva etterpå? Reaksjoner/stress/stressmestring

Målgruppe: Ansatte i helse- og sosialsektoren, lærere og ansatte i førstelinjetjenesten i offentlig administrasjon (f.eks. nav)

Omfang: dersom hele kurset benyttes med alle delene, varer ca 3 timer; delt opp i tre bolker hver på ca 45-50 minutter, og det legges inn tre pauser på 10-15 minutter.

Gjennomføring: Bedriftsinternt. Det legges opp til samtaler/«summing» i grupper i pauser, ev utvides pausene for å få plass til dette, noe BHT har positiv erfaring med. Der kan gruppene notere ned områder innen det tema som det har vært forelest om som de selv mener bør fokuseres på i egen avdeling.  Dette for å engasjere deltagerne og la alle relatere teorien til egen arbeidshverdag.

Kommende kurs i HMS