Yrkeshygiene handler om å identifisere og vurdere risiko for helseskader utfra hvilke kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer de ansatte eksponeres for. Resultater fra kartlegginger og målinger danner grunnlaget for hvilke tiltak som settes i gang for å forebygge arbeidsrelaterte sykdommer og yrkesskader. Ringvoll BHT har bred og god kompetanse innen yrkeshygiene og jobber i dag med flere av Østfolds største industribedrifter, i tillegg til at vi bistår mange små virksomheter innen yrkeshygiene. Vi jobber etter norsk- og internasjonalt regelverk, og holder oss oppdatert på endringer innen regelverkene og den teknologiske utviklingen som kan påvirker ulike arbeidsmiljøfaktorer.

Aktuelle artikler

Muskel- og skjelettplager; forekomst, årsak og forebygging20211013211253

Muskel- og skjelettplager; forekomst, årsak og forebygging

13. oktober 2021
Smerter i muskler og skjelett er den vanligst årsaken til sykefravær, og rammer arbeidstakere i alle yrker og aldre. Tall fra...
Digitalt HMS-system – bedre oversikt og kontroll over HMS-arbeidet20210512085845

Digitalt HMS-system – bedre oversikt og kontroll over HMS-arbeidet

12. mai 2021
Et digitalt HMS-system gjør HMS-arbeidet i virksomheten enklere for alle parter. Leder får god oversikt og kontroll, samtidig...
NYHET for småbedrifter «Morgenkaffe med bedriftshelsetjenesten» gratis temakurs20210427120103

NYHET for småbedrifter «Morgenkaffe med bedriftshelsetjenesten» gratis temakurs

27. april 2021
I vårt første «minikurs» vil temaet være HMS-årshjul, vernerunde og risikovurdering. Yrkeshygieniker Rolf Paulsen vil gi dere...

    Jeg er interessert å bestille eller i få mer informasjon rundt: