Yrkeshygiene handler om å identifisere og vurdere risiko for helseskader utfra hvilke kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer de ansatte eksponeres for. Resultater fra kartlegginger og målinger danner grunnlaget for hvilke tiltak som settes i gang for å forebygge arbeidsrelaterte sykdommer og yrkesskader. Ringvoll BHT har bred og god kompetanse innen yrkeshygiene og jobber i dag med flere av Østfolds største industribedrifter, i tillegg til at vi bistår mange små virksomheter innen yrkeshygiene. Vi jobber etter norsk- og internasjonalt regelverk, og holder oss oppdatert på endringer innen regelverkene og den teknologiske utviklingen som kan påvirker ulike arbeidsmiljøfaktorer.

Aktuelle artikler

    Jeg er interessert å bestille eller i få mer informasjon rundt: