Biologiske arbeidsmiljøfaktorer omfatter hovedsakelig eksponering fra mikroorganismer (bakterier, virus, sopp og mikroskopiske parasitter), cellekulturer, endoparasitter og komponenter fra mikroorganismer. Mange av mikroorganismene er helt ufarlige og naturlige i naturens kretsløp, men en del kan forårsake helseskade som infeksjoner, allergier og luftveisplager hos mennesker.

Biologiske faktorer finnes ofte i virksomheter som omfatter; mikrobiologiske laboratorier, industrielle prosesser, kloakkanlegg, pasienter med smittsom sykdom, avfallssortering, forsøksdyr, gjødsel, blodprøver og forurensing.

Risikoutsatte bransjer er: helsevesen, laboratorier, landbruk, arbeid med dyr og fisk, næringsmiddelindustri, kloakk og avløp, renovasjon, avfallsbehandling og sagbruk.

Ringvoll BHT bistår gjerne med rådgiving rundt smittevern, kartlegging, prøvetaking, målinger, analyser, rapporter og tiltaksplaner.

Aktuelle artikler

Muskel- og skjelettplager; forekomst, årsak og forebygging20211013211253

Muskel- og skjelettplager; forekomst, årsak og forebygging

13. oktober 2021
Smerter i muskler og skjelett er den vanligst årsaken til sykefravær, og rammer arbeidstakere i alle yrker og aldre. Tall fra...
Digitalt HMS-system – bedre oversikt og kontroll over HMS-arbeidet20210512085845

Digitalt HMS-system – bedre oversikt og kontroll over HMS-arbeidet

12. mai 2021
Et digitalt HMS-system gjør HMS-arbeidet i virksomheten enklere for alle parter. Leder får god oversikt og kontroll, samtidig...
NYHET for småbedrifter «Morgenkaffe med bedriftshelsetjenesten» gratis temakurs20210427120103

NYHET for småbedrifter «Morgenkaffe med bedriftshelsetjenesten» gratis temakurs

27. april 2021
I vårt første «minikurs» vil temaet være HMS-årshjul, vernerunde og risikovurdering. Yrkeshygieniker Rolf Paulsen vil gi dere...

    Jeg er interessert å bestille eller i få mer informasjon rundt: