Biologiske arbeidsmiljøfaktorer omfatter hovedsakelig eksponering fra mikroorganismer (bakterier, virus, sopp og mikroskopiske parasitter), cellekulturer, endoparasitter og komponenter fra mikroorganismer. Mange av mikroorganismene er helt ufarlige og naturlige i naturens kretsløp, men en del kan forårsake helseskade som infeksjoner, allergier og luftveisplager hos mennesker.

Biologiske faktorer finnes ofte i virksomheter som omfatter; mikrobiologiske laboratorier, industrielle prosesser, kloakkanlegg, pasienter med smittsom sykdom, avfallssortering, forsøksdyr, gjødsel, blodprøver og forurensing.

Risikoutsatte bransjer er: helsevesen, laboratorier, landbruk, arbeid med dyr og fisk, næringsmiddelindustri, kloakk og avløp, renovasjon, avfallsbehandling og sagbruk.

Ringvoll BHT bistår gjerne med rådgiving rundt smittevern, kartlegging, prøvetaking, målinger, analyser, rapporter og tiltaksplaner.

Aktuelle artikler

Åpningstider i julen20211130081238

Åpningstider i julen

30. november 2021
Ringvoll Bedriftshelsetjeneste har følgende åpningstider i julen: Mandag 20. desember 08.00-15.30 Tirsdag 21. desember 08.00-...
Muskel- og skjelettplager; forekomst, årsak og forebygging20211013211253

Muskel- og skjelettplager; forekomst, årsak og forebygging

13. oktober 2021
Smerter i muskler og skjelett er den vanligst årsaken til sykefravær, og rammer arbeidstakere i alle yrker og aldre. Tall fra...
Digitalt HMS-system – bedre oversikt og kontroll over HMS-arbeidet20210512085845

Digitalt HMS-system – bedre oversikt og kontroll over HMS-arbeidet

12. mai 2021
Et digitalt HMS-system gjør HMS-arbeidet i virksomheten enklere for alle parter. Leder får god oversikt og kontroll, samtidig...

    Jeg er interessert å bestille eller i få mer informasjon rundt: