I hvilken grad arbeidstakere utsettes for fysiske arbeidsmiljøfaktorer avhengig av hvilken bransje virksomheten tilhører, men de fleste utsettes for eksponering i en eller annen form. Det stilles krav til dokumentasjon av et forsvarlig arbeidsmiljø, og denne dokumentasjonen vil i stor grad være knyttet til kartlegginger og målinger sammen med en tiltaksplan for å utbedre evt. avvik. Ringvoll BHT kan bistå alle bransjer med kartlegginger og målinger som kreves, rapporter og tiltaksplaner som tilfredsstiller dokumentasjonskravene.

Fysiske arbeidsmiljøfaktorer;

  • Inneklima (ventilasjon, temperatur, luftfuktighet m.m.)
  • Lysforhold
  • Stråling (UV-lys, elektromagnetiske felt, røntgen, IR, mammografi, CT, radongass)
  • Støy (maskiner, verktøy, verksted, produksjon, kontor/kontorlandskap)
  • Vibrasjoner (verktøy, maskiner, kjøretøy)

Aktuelle artikler

Muskel- og skjelettplager; forekomst, årsak og forebygging20211013211253

Muskel- og skjelettplager; forekomst, årsak og forebygging

13. oktober 2021
Smerter i muskler og skjelett er den vanligst årsaken til sykefravær, og rammer arbeidstakere i alle yrker og aldre. Tall fra...
Digitalt HMS-system – bedre oversikt og kontroll over HMS-arbeidet20210512085845

Digitalt HMS-system – bedre oversikt og kontroll over HMS-arbeidet

12. mai 2021
Et digitalt HMS-system gjør HMS-arbeidet i virksomheten enklere for alle parter. Leder får god oversikt og kontroll, samtidig...
NYHET for småbedrifter «Morgenkaffe med bedriftshelsetjenesten» gratis temakurs20210427120103

NYHET for småbedrifter «Morgenkaffe med bedriftshelsetjenesten» gratis temakurs

27. april 2021
I vårt første «minikurs» vil temaet være HMS-årshjul, vernerunde og risikovurdering. Yrkeshygieniker Rolf Paulsen vil gi dere...

    Jeg er interessert å bestille eller i få mer informasjon rundt: