I hvilken grad arbeidstakere utsettes for fysiske arbeidsmiljøfaktorer avhengig av hvilken bransje virksomheten tilhører, men de fleste utsettes for eksponering i en eller annen form. Det stilles krav til dokumentasjon av et forsvarlig arbeidsmiljø, og denne dokumentasjonen vil i stor grad være knyttet til kartlegginger og målinger sammen med en tiltaksplan for å utbedre evt. avvik. Ringvoll BHT kan bistå alle bransjer med kartlegginger og målinger som kreves, rapporter og tiltaksplaner som tilfredsstiller dokumentasjonskravene.

Fysiske arbeidsmiljøfaktorer;

  • Inneklima (ventilasjon, temperatur, luftfuktighet m.m.)
  • Lysforhold
  • Stråling (UV-lys, elektromagnetiske felt, røntgen, IR, mammografi, CT, radongass)
  • Støy (maskiner, verktøy, verksted, produksjon, kontor/kontorlandskap)
  • Vibrasjoner (verktøy, maskiner, kjøretøy)

Aktuelle artikler

    Jeg er interessert å bestille eller i få mer informasjon rundt: