I dagliglivet omgir vi oss med store mengder kjemikalier uten at vi nødvendigvis tenker over det. Kjemikalier er grunnstoffer, kjemiske forbindelser eller en blanding av disse, og forekommer i naturlig tilstand eller de kan være industrielt fremstilt.

Kjemikaliene finnes i maling, rengjøringsmidler, oljeprodukter, desinfeksjonsmidler, råstoff til produksjon osv., i tillegg kan kjemikalier oppstå ved ulike prosesser og arbeidsoperasjoner som sveiserøyk/varmt arbeid, produksjon, ulike typer støv mm. Eksponering av kjemikalier kan plager som allergi, eksem eller astmaanfall, men det kan også gi mer alvorlige effekter som kreft, KOLS eller nevrologiske sykdommer m.m.

Arbeidsgiver skal ha oversikt over hvilke kjemiske arbeidsmiljøfaktorer ansatte utsettes for. Det betyr i praksis hvilke kjemikalier virksomheten bruker (stoffkartotek), forsvarlig håndtering og lagring. Ringvoll BHT kan bistå med systematisering, målinger, tiltaksplaner for å redusere uakseptabel eksponering, samt øvrig dokumentasjon som kreves for et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø.

Aktuelle artikler

Muskel- og skjelettplager; forekomst, årsak og forebygging20211013211253

Muskel- og skjelettplager; forekomst, årsak og forebygging

13. oktober 2021
Smerter i muskler og skjelett er den vanligst årsaken til sykefravær, og rammer arbeidstakere i alle yrker og aldre. Tall fra...
Digitalt HMS-system – bedre oversikt og kontroll over HMS-arbeidet20210512085845

Digitalt HMS-system – bedre oversikt og kontroll over HMS-arbeidet

12. mai 2021
Et digitalt HMS-system gjør HMS-arbeidet i virksomheten enklere for alle parter. Leder får god oversikt og kontroll, samtidig...
NYHET for småbedrifter «Morgenkaffe med bedriftshelsetjenesten» gratis temakurs20210427120103

NYHET for småbedrifter «Morgenkaffe med bedriftshelsetjenesten» gratis temakurs

27. april 2021
I vårt første «minikurs» vil temaet være HMS-årshjul, vernerunde og risikovurdering. Yrkeshygieniker Rolf Paulsen vil gi dere...

    Jeg er interessert å bestille eller i få mer informasjon rundt: