I dagliglivet omgir vi oss med store mengder kjemikalier uten at vi nødvendigvis tenker over det. Kjemikalier er grunnstoffer, kjemiske forbindelser eller en blanding av disse, og forekommer i naturlig tilstand eller de kan være industrielt fremstilt.

Kjemikaliene finnes i maling, rengjøringsmidler, oljeprodukter, desinfeksjonsmidler, råstoff til produksjon osv., i tillegg kan kjemikalier oppstå ved ulike prosesser og arbeidsoperasjoner som sveiserøyk/varmt arbeid, produksjon, ulike typer støv mm. Eksponering av kjemikalier kan plager som allergi, eksem eller astmaanfall, men det kan også gi mer alvorlige effekter som kreft, KOLS eller nevrologiske sykdommer m.m.

Arbeidsgiver skal ha oversikt over hvilke kjemiske arbeidsmiljøfaktorer ansatte utsettes for. Det betyr i praksis hvilke kjemikalier virksomheten bruker (stoffkartotek), forsvarlig håndtering og lagring. Ringvoll BHT kan bistå med systematisering, målinger, tiltaksplaner for å redusere uakseptabel eksponering, samt øvrig dokumentasjon som kreves for et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø.

Aktuelle artikler

    Jeg er interessert å bestille eller i få mer informasjon rundt: