Ringvoll BHT tilbyr en egen løsning for oppfølging av bedrifter under 10 ansatte, spesielt tilpasset behovet mindre virksomheter har innen HMS, forebygging og oppfølging av ansattes arbeidshelse.

Småbedriftskonseptet inneholder følgende;

  • HMS handlingsplan og årsrapport som strekker seg over 3 år, hvor handlingsplanen kan oppdateres når dere ønsker endringer.
  • Enkel tilgang til alle våre tjenester med utgangspunkt i avtalen deres bedrift har med Ringvoll BHT.
  • «Verktøykasse» med egen innlogging fra ringvollbht.no med aktuell informasjon og ulike maler spesielt tilpasset små virksomheter, samt mulighet til å bestille tjenester dere ønsker fra Ringvoll BHT. (Tilgjengelig fra 15.02.2021)
  • Gratis kurs 2 ganger i året; «Morgenkaffe med bedriftshelsetjenesten»*. Her vil dere få faglig påfyll/informasjon innen aktuelle temaer. Det blir nytt tema hver gang. Samtidig vil dere møte ansatte og ledere fra tilsvarende bransjer. Informasjon om tidspunkt og påmeldingsfrist sendes ut i god tid.

     *På grunn av koronapandemien kan disse kursene bli digitale.

 

Ta kontakt med kundeansvarlig for småbedrifter dersom du har spørsmål, eller ønsker nærmere informasjon:

Helene Bae Klund

HMS – rådgiver / bedriftssykepleier

E-post: helene.klund@ringvollbht.no

Telefon: 69253106 / 90977738

Aktuelle artikler

“Avbrekk” i arbeidsdagen20210128150746

“Avbrekk” i arbeidsdagen

28. januar 2021
Ringvoll BHT sine fysioterapeuter har utarbeidet en kort film, «avbrekk i arbeidsdagen». Det er et avbrekk med gode øvelser f...
Arbeidsmiljøportalen – gratis verktøy for å redusere sykefravær20201217075607

Arbeidsmiljøportalen – gratis verktøy for å redusere sykefravær

17. desember 2020
Det anslås at én av fem sykefraværsdager er arbeidsrelaterte, og mange av disse sykedagene kunne vært unngått med helsefremme...
Oppdaterte innreiserestriksjoner for byggenæringen ved arbeid i Norge20201204080734

Oppdaterte innreiserestriksjoner for byggenæringen ved arbeid i Norge

4. desember 2020
Med bakgrunn i en økende smittesituasjon i Europa har Byggenæringens Landsforening revidert og oppdatert bransjestandarden fo...